เมนูหลัก
 
วันนี้
 
Link  ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
Link  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบริษัทเมล็ดพันธุ์
 
Link ข่าวจากหนังสือพิมพ์
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
  • ดาวน์โหลดหนังสือหอประวัติไร่สุวรรณฉบับสมบูรณ์
  • แบบฟอร์มใบสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์
  • แบบฟอร์มใบจองห้องพัก
ระเบียบต่างๆ
 

แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร

  • แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
  • แบบฟอร์ใบลากิจ
  • แบบฟอร์มใบลาป่วย
  • แบบฟอร์มใบลาออก
 
เกี่ยวกับหน่วยงาน

ติดต่อสถาบันอินทรีฯ

เลขที่ 298 หมู่ 1 ถ.มิตรภาพ
ต.กลางดง อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา 30320
Tel . 0-4436-1770-4
Fax. 0-4436-1108
e-mail: raisuwan@ku.ac.th

รายงานสภาพอากาศ
 
ปากช่อง วันนี้